Saturday, January 10, 2009

The Celebration: Fellowship
Social Gathering
The Nazarene Choir"Hiram sa Diyos"


Hiram Sa Diyos ang ating buhay, Ikaw at ako'y tanging handog lamang.
Di ko ninais na ako'y isilang, Nguni't salamat dahil may buhay.
Ligaya ko na ako'y isilang, Pagkat tao ay mayroong dangal.
Sino'ng may pag-ibig? Sinong nagmamahal?
Kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan


Kun'di ako umibig, Kun'di ko man bigyang halaga,
Ang buhay kong handog, Ang buhay kong hiram Sa Diyos.
Kun'di ako nagmamahal, sino ako?

Ligaya ko na ako'y isilang, Pagkat tao ay mayroong dangal.
Sino'ng may pag-ibig? Sinong nagmamahal?
Kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan.

Kun'di ako umibig, Kun'di ko man bigyang halaga,
Ang buhay kong handog, Ang buhay kong hiram Sa Diyos.
Kun'di ako nagmamahal, sino ako?

The Raffle

The Entertainment

The RMC Band

The Nazarene Dance Group


"Michaela"


"Chris & Jan"
The Partake

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.